Flytningar

Flytningar från underlivet är naturliga och är kroppens sätt att bland annat skydda sig mot infektioner. De flesta flytningar är därmed oftast inte ett tecken på en sjukdom. Flytningar kan variera i lukt, färg och mängd beroende på exempelvis pubertet, klimakteriet, graviditet och p-piller.

Flytningar som förändras och skiftar i färg, börjar lukta annorlunda eller blir rikligare kan det vara ett tecken på en infektion eller sjukdom. Exempelvis kan dessa symptom vara tecken på svampinfektion, bakteriell vaginos, klamydia eller infektion i livmodern alternativt äggledarna.

Behandling av illaluktande flytningar

Beroende på vilken sjukdom som orsakar de förändrade flytningarna, så är också behandlingen olika. Svamp behandlas med receptfria läkemedel medan det kan behövas antibiotika för att behandla obalans i underlivet. Att tillföra mjölksyrabakterier kan hjälpa till att förbättra resultatet av en antibiotikakur. Det finns även studier som pekar mot att mjölksyrabakterier kan fungera även i förebyggande syfte. Femiflor kan tas direkt vid första symptom av förändrade flytningar.

Det är dock viktigt att söka läkarvård om du misstänker att symptomen är en sjukdom. Andra tecken på sjukdom kan vara klåda tillsammans med den förändrade flytningen eller värk i underlivet samt feber.

Mer om flytningar

Flytningar är som sagt en del av kroppens immunförsvar och är en del av infektionsskyddet. Normala flytningar är oftast lite gryniga samt vita/gulaktiga i sin färg. Lukten brukar liknas vid den lukt som filmjölk har (svagt och lite syrligt). Flytningen har en surhetsgrad (PH-värde) som minskar risken för att bakterier som kan leda till infektion växer. Därför är det viktigt att PH-värdet bibehåller sin surhetsgrad, så att kroppen kan bibehålla slemhinnornas motståndskraft mot bakterier.

Det är vanligt att flytningens mängd varierar med olika situationer så som graviditet, sexuell upphetsning, vid ägglossning eller vid användning av olika p-piller. En kvarglömd tampong som suttit för länge kan leda till en rejäl illaluktande flytning. Vid graviditet och ägglossning är det inte ovanligt att flytningarna ökar i mängd. Klimakteriet leder ibland till det motsatta, d.v.s. minskade flytningar.

Det förekommer att små flickor som ännu inte kommit i puberteten får flytningar. Dessa flytningar ter sig luktlösa, genomskinliga eller vitaktiga och lite sega. En del nyfödda flickor kan de första dagarna få flytningar och kan då vara blodblandade. Dessa flytningar är orsakade av mammans hormoner. Flytningar precis innan puberteten är vanligt och kommer före den första menstruationen.

Små flickor kan få en infektion i luftvägarna och på huden som är orsakad av bakterier. Flytningarna luktar då illa och är gröngula eller brunfärgade. I vissa fall kan även huden i underlivet vara irriterad och röd. Flytningar hos små flickor kan även vara orsakade av främmande föremål i slidan.

Olika sjukdomar som orsakar flytningar

Det finns flera sjukdomar som orsakar förändrade flytningar så som svampinfektion, bakteriell vaginos, trikomonasinfektion, klamydia/gonorré, livmoderinfektioneller äggledarinfektion.

Svampinfektion orsakar förutom en förändrad flytning även stark klåda och sveda i underlivet. Själva flytningen kan vara grynig och vit, men ibland tunn och klar. Svampinfektion går att behandla med receptfria läkemedel. Många upplever en rubbning i underlivet efter avslutad behandling och då kan ett preparat innehållande mjölksyrabakterier med fördel användas för att hjälpa till att återställa balansen.

Bakteriell vaginos eller obalans i underlivet innebär att bakteriebalansen i slidan har rubbats. Denna vanliga orsak till illaluktande flytningar är inte en sexuellt överförbar sjukdom, men upplevs av många som mycket obekväm och obehaglig. Flytningen kännetecknas av sin gråaktiga färg och märks oftast tydligast efter samlag eller mens. Femiflor kan hjälpa till att återställa PH-balansen i underlivet och minska lukten från flytningarna. Läs mer om bakteriell vaginos här.

Trikomonasinfektion är en sjukdom som smittar genom samlag och som behandlas med antibiotika för såväl en själv som ens partner. Denna sjukdom är ovanlig i Sverige. Trikomonasinfektion orsakar flytningar som är gröngulaktiga, illaluktande och fyllda med små bubblor. I vissa fall förekommer även blod i flytningarna och svullnad samt sveda i underlivet.

Klamydia och Gonorré är sexuellt överförda sjukdomar som ger liknande besvär. Flytningar kan förekomma hos såväl män som kvinnor och en svidande känsla uppstår när man kissar. Båda sjukdomarna har blivit vanligare de senaste åren och ofta får den smittade inga symptom alls. Utan behandling kan sjukdomarna i värsta fall leda till sterilitet och därför är det viktigt att söka läkarvård om man misstänker smitta. Både Gonorré och Klamydia faller under smittskyddslagen.  Behandling sker för både en själv och ens partner med antibiotika.

Äggledarinfektion eller Livmoderinfektion leder också till flytningar, men man kan även drabbas av smärta och värk nedtill i buken. Själva flytningen är tjockare än vanligt, luktar illa samt gul/grönaktig. Ibland kan flytningen även vara blandad med blod. Det förekommer att sjukdomen leder till feber försämrat allmäntillstånd. Misstänker du att du har någon av dessa sjukdomar är det viktigt att du söker akutvård.

Hur kan Femiflor hjälpa mig?

Femiflor är en produkt som tillför naturligt förekommande mjölksyrabakterier till underlivet. Femiflor kan tas oavsett om du nyss fått en illaluktande flytning eller genomgår/genomgått en antibiotikakur. Har du precis fått en flytning kan Femiflor hjälpa till att snabbare återställa balansen i underlivet genom att hjälpa kroppen att reglera PH-värdet i slidan. Surheten i slidan är kroppens eget skydd mot bakteriella infektioner och är viktigt för att hålla sig frisk.

Flera studier visar på att Femiflor tillsammans med antibiotikakur kan förbättra resultatet av kuren och därmed tillfrisknandet. Femiflor är helt ofarligt att ta tillsammans med din antibiotikakur. Många upplever efter antibiotikakur en obalans i underlivet som gör att man får flytningar. Femiflor kan hjälpa kroppen att återställa PH-balansen som antibiotikan rubbat och kan hjälpa slidans miljö att återgå till det normala.